ZAPOJ SE

Pocta Karlu Němcovi

Jitka Jeřábková  Sdílet článek na nebo

Navrhuji vytvořit originální celodřevěnou informativně – interaktivní tabuli s portrétem Karla Němce. Tuto tabuli ( i s potřebným zastřešením) by měl navrhnout a zpracovat zkušený řezbář Antonín Maloň (http://www.antoninmalon.cz/mechanismy.html). Řezbář by měl vycházet z Němcova výtvarného odkazu, barevně by tato tabule korespondovala se sgrafity na kostele sv. Kunhuty. Tabule by měla stát v parku před galerií tak, aby byla vizuálně propojena průhledem na zmíněný kostel.