ZAPOJ SE

Koupaliště – písečný vstup do vody

Miloš Okurka  Sdílet článek na nebo
Koupaliště – písečný vstup do vody

Úprava vstupu do vody na Koupališti. V délce 150 metrů provézt ztržení travního porostu a nahradit ho v šířce 5 metrů pískem. Stejně upravit 5 metrový pás po vstupu do vody. Celkem se jedná o plochu 150 m x 10 m. Při výšce písku 10 cm bude potřeba cca 150 m3 písku což je přibližně 225 tun.
Při ceně 500 Kč s DPH za tunu písku je to celkem za písek cca 112 500 Kč. Práci bagru, dopravu písku a případné další náklady nedokážu odhadnout. Předpokládám, že by neměly přesáhnout 40 000 Kč. Cena celkem tedy do 150 000 Kč.