ZAPOJ SE

Komunitní ovocný sad

Spolek Jinak  Sdílet článek na nebo
Komunitní ovocný sad

odhad města, tato investice předpokládá poměrně vysoké náklady v dalších letech(cca 10 tis. Kč v roce 2022).

Vysvětlení nákladů

Představte si

Komunitní sad s ovocnými stromy v lokalitě nad Koupalištěm. Ovocný sad tvoří vysokokmeny tradičních starých odrůd jabloní, hrušní, třešní a švestek. Tradiční ovoce doplňují keře s lahodnými bobulemi jako muchovníky, mišpule a aronie. Vzniká tu prostor se vzrostlými stromy poskytující stín pro spočinutí kolemjdoucím … to je sad za pár let. Možná se mezi stromy objeví i komunitní houpačka či hamaka. Jednotlivé odrůdy jsou označeny keramickými cedulkami, roste tu tak zároveň i velká přírodní učebna. Aktivit, které toto místo poskytuje do budoucna je spousta: kurz řezu ovocných stromů, městské jablkobraní s pojízdnou moštárnou a třeba tu jednou bude stát i malá komunitní sušárna ovoce po vzoru obcí v Bílých Karpatech. Ach, to bude krása …

Technické údaje

  • pozemek ve vlastnictví města parc. č. 3363/6 k.ú. Nové Město na Moravě
  • sad by vznikl v horní části tohoto pozemku pod lesem na pozemku tvaru obdelníku o rozloze cca 80 x 30 m
  • 3 řady ovocných stromů, 8 ks v řadě, vzdálenost mezi stromy 10 m (vysokokmeny), vzdálenost od lesa 10 m
  • 1 řada menších ovocných stromů – 20 ks v řadě

Rozpočet základní: 53.000 Kč

44 ks stromů (24 ks vysokokmenů + 20 menších ovocných stromů) x 1200 Kč za kus, celkem tedy 52.800 Kč

náklady na vysazení 1 stromu jsou 1200 Kč: 1 ks stromu vč. dopravy 350 Kč + 3 ks kůlů a oplocení 350 Kč + výsadba 500 Kč

pokud by se podařilo do sázení stromů zapojit i veřejnost (např. při akci „Sdílej krompáč se starostou“), mohl by se rozpočet snížit až o 22.000 Kč

keramické popisky na stromky – náklady na hlínu: 200 Kč, popisky by mohli vyrobit třeba klienti DPS či Zdislavy

 

Rozpočet rozšířený: plus 20.000 Kč navíc

2 ks dřevěných laviček 1 ks á 3000 Kč

1 ks dřevěné zahradní houpačky – 8000 Kč

bylinkový záhonek (zdroj čerstvých bylin do letních koktejlů) – 30 ks sazenic á 100 Kč + práce 3000 Kč, celkem 6000 Kč